Informationsträffar


DRIVER DU FÖRETAG INOM OMRÅDET HELGE Å TILL OCH MED VÄ? VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I VÅR FÖRETAGSFÖRENING!


Nu är vi på gång!

Styrelsen för Kristianstad Väst som bildades för ca 6 år sedan sätter nu ner fötterna och kraftsamlar resurserna inom vårt upptagningsområde Vilan, Charlottesborg, Härlöv, Hedentorp, Helgedal, Norra Åsum, Ängamöllan, Vä och Öllsjö. Ska vi möta framtidens utmaningar

krävs också framtidens lösningar.
Därför är alla verksamma företag viktiga medlemmar i vår förening! Du är viktig i det arbetet!

Inbjudan till informationsträff!

Välkommen till ett spännande infomöte gällande framtiden i Kristianstad Väst!
Vi är Kristianstad Väst – och vi hoppas att du blir en del av oss! Med medlemmar från Långebro till Vä kan vi bättre forma Vår Framtid!

Vi ses på Conditori Boulevard på Karlsgatan 38 på Vilan för presentation, frågor och frukost!

 

Nya datum för möte kommer inom kort

 

 

Anmäl dig enligt nedan

Om du inte kan någon av ovanstående tider men tycker att detta låter intressant och vill veta mer. Kontakta projektledare Jan Jönsson via mail. marknadskonsulteniahus@gmail.com

Bli medlem

 

This will help the student comprehend the objective of best paper writing services the subject matter at a much better manner.