seven

Kontakta oss

Tillsammans är vi starka.

Styrelsen för Kristianstad Väst som bildades för ca 6 år sedan sätter nu ner fötterna och kraftsamlar resurserna inom vårt upptagningsområde. Ska vi möta framtidens utmaningar krävs också framtidens lösningar. Därför är alla verksamma företag och organisationer viktiga medlemmar i vår förening! För ett gemensamt Kristianstad.

Kontakta oss

  • Jag godkänner att mina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR, läs mer här

Kristanstad Väst
info@kristianstadvast.se
Karlsgatan 17
291 59 Kristianstad
Org: 802487-4599

Verksamhestsammordnare
Uffe Lindau
0705-456066
vl@kristianstadvast.se

 

Projektledningsgrupp

Uffe Lindau, Verksamhetssamordnare
vl@kristianstadvast.se

Ola Ludvigsson, MIO Kristianstad
ola.ludvigsson@mio.se

Per-Ola Färdig, Coop Kristianstad-Blekinge
per-ola.fardig@coop.se