seven

Kontakta oss

Tillsammans är vi starka!

För ett gemensamt Kristianstad.

Nu är vi på gång!

Styrelsen för Kristianstad Väst som bildades för ca 6 år sedan sätter nu ner fötterna och kraftsamlar resurserna inom vårt upptagningsområde Vilan, Charlottesborg, Härlöv, Hedentorp, Helgedal, Norra Åsum, Ängamöllan, Vä och Öllsjö. Ska vi möta framtidens utmaningar krävs också framtidens lösningar. Därför är alla verksamma företag och organisationer viktiga medlemmar i vår förening! Vi kraftsamlar och har bildat en projektgrupp som leder detta arbete. Tillsammans är vi starka.

 

Välkommen att kontakta oss

Kristanstad Väst
Info@kristianstadvast.se
Karlsgatan 17
291 59 Kristianstad
Org: 802487-4599

Styrelsen

Ordförande 
Henrik Stedt, Blomsterlandet

Vice Ordf.
Ola Ludvigsson, MIO Kristianstad

Sekreterare
Magnus Rydiander, LjusExperten

Kassör
Johan Pettersson, Park & Trädgård

Ledamot
Andreas Nilsson, HTH

Ledamot
Mia Dahlbom, De3 Interiör

Ledamot
Görgen Olsson, Master Vent

Ledamot 
Per-Ola Färdig, Coop Kristianstad-Blekinge

Ledamot 
Christina Leffler, Elgiganten Kristianstad

Ledamot 
Fredrik Svenesson, Nöjesakuten i Kristianstad

Ledamot
Patrik Helgesson, Elgiganten

Adj.
Ida Stiller, Kristianstadsbladet

Adj.
Jan Jönsson, Marknadskonsulten i Åhus

Projektledningsgrupp

Ola Ludvigsson, MIO Kristianstad
ola.ludvigsson@mio.se

Per-Ola Färdig, Coop Kristianstad-Blekinge
per-ola.fardig@coop.se

Jan Jönsson, Projektledare
marknadskonsulteniahus@gmail.com