seven

Bli medlem

En handelsmässig gemenskap

Ska vi möta framtidens utmaningar krävs också framtidens lösningar. Därför är alla verksamma företag och organisationer viktiga medlemmar i vår förening! Du är viktig i det arbetet!

Detta får du som medlem

Kristianstad Väst är ett område med en handelsmässig gemenskap där vi tillsammans arbetar för utveckling av området och av Kristianstad som destination.

När föreningen Kristianstad Väst startades 2016 hade vi ett 15 tal medlemmar. Till dags datum (vinter 2024) har vi vuxit till ungefär 100 anslutna företag och föreningar. Därför kan vi nu med en helt annan kraft företräda er medlemmar i olika frågor som kan uppkomma i vårt geografiska upptagningsområde. Är du/ni av någon anledning i behov av hjälp – kontakta oss. Inom två veckor har du/ni en kontaktperson som tar upp era frågor i styrelsen. En säkerhetsgrupp har bildats i nära samarbete med Securitas Sverige AB. Ett resultat av detta är att en patrullbil rullar i alla delar av vårt område dygnet runt.

Via våra digitala medlemsbrev från styrelsen informerar vi våra medlemmar om aktuella frågor gällande till exempel – nybyggnation, vägarbeten och grönområden. Inbjudan till digitala och fysiska möten angående angelägna företagsfrågor genomförs löpande. Ett par gånger om året anordnas nätverksmöten för alla medlemmar men även nya och blivande medlemmar. Som medlem får du självklart tillgång till maillista/kontaktuppgifter till ALLA våra medlemmar.

Det finns en arbetsgrupp för Event och Marknadsföring inom föreningen som redan genomfört populära evenemang såsom ”Vi firar Påsk” ”Skördefest” och ”Jul på Härlöv”.

Nya evenemang och happenings under 2024: Företagsdag/öppet hus Ängamöllan och Öllsjö industriområde.

10 gånger om året utges ”Nyfiken på Kristianstad Väst” som bladas i Kristianstadsbladet och Norra Skåne och når ut till alla företag och hushåll i Kristianstad, Bromölla, Hässleholm, Osby och Östra Göinges kommuner med ca 90 000 ex per gång. I denna tidning har du som medlem möjlighet att annonsera och synas i. Detta är en del av vad vi inom företags- och handelsföreningen Kristianstad Väst kan genomföra tack vare din/er medverkan. Vi jobbar med hela vårt geografiska upptagningsområde Långebro, Vilan, Charlottesborg, Härlöv. Karpalund och Färlöv i norr och Hedentorp, Helgedal, Norra Åsum, Ängamöllan, Vä och Öllsjö industriområde.

Du som medlem kan till ett stark reducerat pris annonsera och synas i vår tidning. Kontakta Uffe Lindau på Kristianstad Väst för Din synlighet.


Anmälningsformulär

För nya medlemmar i Handelsföreningen Kristianstad Väst. Som medlem driver du/ni någon verksamhet/organisation inom vårt verksamhetsområde som sträcker sig från Helge Å till och med Vä.

Kryssa för i aktuell ruta
*Gäller även utan butik. 200 kr i respektive grupp är medlemsavgift som ej är avdragsgill. Resterande belopp är serviceavgift och är avdragsgill.

Tillsammans kan vi utveckla vårt handelsområde

Vi är en företagarförening som vill utveckla Kristianstad och att vi utvecklas tillsammans. Vi jobbar för ett Kristianstad och det gör vi på många olika sätt. Detta får du ta del av om du blir medlem hos företagarföreningen Kristianstad Väst.