seven

Bli medlem

En handelsmässig gemenskap

Ska vi möta framtidens utmaningar krävs också framtidens lösningar. Därför är alla verksamma företag och organisationer viktiga medlemmar i vår förening! Du är viktig i det arbetet!

Detta får du som medlem

I vår förening får du som medlem löpande information om vad som händer i vårt område och vad som är på gång. Från kommunen kommer också information ut till våra medlemmar om vad som görs och vad händer framöver. Föreningen förhandlar med och driver på frågor gentemot kommunen och andra samhällsorganisationer som är av intresse för medlemmarna och vår företagarförening.

Vår företagarförening har skrivit avtal med ett säkerhetsföretag som går i linje med att vi vill trygga vårt område. Säkerhetsföretaget stärker tryggheten i området genom att de rör sig i området, finns till hands och kan snabbt vara på plats. Möjligheten för hängavtal finns för medlemmar.

Mediaförslag presenteras löpande av Kristianstadsbladet för att vi ska nå ut till våra kunder tillsammans. Om medlemmen vill annonsera enskilt på andra sätt finns möjligheten till detta genom föreningen också.

På våra medlemsmöten kommer spännande och intressanta gästföreläsare. Ska ett medlemsföretag ha ett eget event eller kundträff finns möjlighet från föreningens sida att bistå med sitt nätverk och vara behjälplig.

Våra medlemmar samt deras partners erbjuds möjligheten till att på Araslövs GK samt Skepparslövs Golfkro ha möten, konferens, boende och golf till subventionerade priser. Även OKQ8 Långebrogatan samt Preem Vä har subventionerade priser på drivmedel på företagskort, tvätt, trafikprodukter och motorolja. Övriga medlemmar har också möjlighet att gå ut med erbjudande till övriga föreningsmedlemmar.

 

Tillsammans kan vi utveckla vårt handelsområde

Vi är en företagarförening som vill utveckla Kristianstad och att vi utvecklas tillsammans. Vi jobbar för ett Kristianstad och det gör vi på många olika sätt. Detta får du ta del av om du blir medlem hos företagarföreningen Kristianstad Väst.