seven

Bli medlem

En handelsmässig gemenskap

Ska vi möta framtidens utmaningar krävs också framtidens lösningar. Därför är alla verksamma företag och organisationer viktiga medlemmar i vår förening! Du är viktig i det arbetet!

Detta får du som medlem

När föreningen Kristianstad Väst startades hade vi ett 15 tal medlemmar. Till dags datum har vi vuxit till ca 90 anslutna företag. Därför kan vi nu med en helt annan kraft företräda er medlemmar i olika frågor som kan uppkomma i vår verksamhet. Är du/ni av någon anledning i behov av hjälp – kontakta oss. Inom två veckor har du/ni en kontaktperson som tar upp era frågor i styrelsen. En säkerhetsgrupp har bildats i nära samarbete med Securitas Sverige AB. Ett resultat av detta är att en patrullbil rullar i vårt område dygnet runt.

Här på hemsidan hittar ni löpande information om föreningens arbete. Besök oss gärna även på Facebook och Instagram

Via våra Medlemsbrev från styrelsen informerar vi er våra medlemmar om aktuella frågor gällande till exempel – nybyggnation, vägarbeten och grönområden. Inbjudan till digitala och fysiska möten angående angelägna företagsfrågor genomförs löpande. Varje månad anordnas intressemöten för nya medlemmar. Vi driver i nära samspel med Kristianstad kommun frågor om ett seriöst samarbete mellan C4, Kristianstad City och Kristianstad Väst för att uppnå ett enat ”Destination Kristianstad”.

Det finns en arbetsgrupp för event och marknadsföring inom föreningen som redan genomfört viktiga event såsom ”Skördefest” och ”Jul på Härlöv”. Fler event är planerade på olika platser i föreningen. Varje månad utges ”Tidningen Kristianstad Väst” som bladas i Kristianstadsbladet och når ut till alla företag och hushåll i Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge kommuner ca 54 000 ex per gång. I denna tidning har du som medlem en möjlighet att finnas med.

Detta är en del av vad vi inom företags- och handelsföreningen Kristianstad Väst kan genomföra tack vare din/er medverkan. Vi jobbar med hela vårt handelsområde Vilan, Härlöv, Vä och Ängamöllan. Välkomna att kontakta oss om du har några idéer eller önskemål!


Anmälningsformulär

För nya medlemmar i Handelsföreningen Kristianstad Väst. Som medlem driver du/ni någon verksamhet/organisation inom vårt verksamhetsområde som sträcker sig från Helge Å till och med Vä.
Kryssa för i aktuell ruta
*Gäller även utan butik. 200 kr i respektive grupp är medlemsavgift som ej är avdragsgill. Resterande belopp är serviceavgift och är avdragsgill.

Tillsammans kan vi utveckla vårt handelsområde

Vi är en företagarförening som vill utveckla Kristianstad och att vi utvecklas tillsammans. Vi jobbar för ett Kristianstad och det gör vi på många olika sätt. Detta får du ta del av om du blir medlem hos företagarföreningen Kristianstad Väst.