Välkommen

till

Kristanstad

Väst

Välkommen

till

Kristanstad

Väst

FÖRETAG INOM OMRÅDET HELGE Å TILL OCH MED VÄ.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I VÅR FÖRETAGSFÖRENING!

Om Kristianstad väst

Nu är vi på gång!

Styrelsen för Kristianstad Väst som bildades för ca 6 år sedan sätter nu ner fötterna och kraftsamlar resurserna inom vårt upptagningsområde Vilan, Charlottesborg, Härlöv, Hedentorp, Helgedal, Norra Åsum, Ängamöllan, Vä och Öllsjö. Ska vi möta framtidens utmaningar krävs också framtidens lösningar. Därför är alla verksamma företag och organisationer viktiga medlemmar i vår förening! Du är viktig i det arbetet! Vi kraftsamlar och har bildat en projektgrupp som leder detta arbete.

Om oss

Reportage

Cykelgiganten

Cykelgiganten gör succé på Väst Ett cyklade folk beskriver Rikan Rekani Kristianstadborna som. Eller i alla fall på god väg att bli.
Det senaste året har många upptäckt cykling både som ett färdmedel, träningsredskap och som hobby. Kristianstad har bra cykelavstånd till mycket, mellan handelsområden, till sandstränderna i Åhus eller till sjölivet i Balsby och andra samhällen runt om.

Läs mer

Tillsammans kan vi utveckla vårt handelsområde

Vi är en företagarförening som vill utveckla Kristianstad och att vi utvecklas tillsammans. Vi jobbar för ett Kristianstad och det gör vi på många olika sätt. Detta får du ta del av om du blir medlem hos företagarföreningen Kristianstad Väst.