DRIVER DU FÖRETAG INOM OMRÅDET HELGE Å TILL OCH MED VÄ? VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I VÅR FÖRETAGSFÖRENING!


Alla butiker och företag följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.

https://www.svenskhandel.se/nyhetscenter/nyheter/2021/ny-pandemilag-nya-forordningar-och-nya-foreskrifter-och-allmanna-rad–det-har-bor-du-kanna-till-som-handlare/

 

 

Styrelsen för Kristianstad Väst som bildades för ca 6 år sedan sätter nu ner fötterna och kraftsamlar resurserna inom vårt upptagningsområde Vilan, Charlottesborg, Härlöv, Hedentorp, Helgedal, Norra Åsum, Ängamöllan, Vä och Öllsjö. Ska vi möta framtidens utmaningar

krävs också framtidens lösningar.
Därför är alla verksamma företag viktiga medlemmar i vår förening! Du är viktig i det arbetet!

Inbjudan till informationsträff!

Välkommen till ett spännande infomöte gällande framtiden i Kristianstad Väst!
Vi är Kristianstad Väst – och vi hoppas att du blir en del av oss! Med medlemmar från Långebro till Vä kan vi bättre forma Vår Framtid!

Vi ses på Conditori Boulevard på Karlsgatan 38 på Vilan för presentation, frågor och frukost! Välj när du kan komma enligt nedan datumförslag.

Nya möten kommer inom kort.

 

Anmäl dig enligt nedan

Om du tycker att detta låter intressant och vill veta mer. Kontakta projektledare Jan Jönsson via mail. marknadskonsulteniahus@gmail.com

Bli medlem

Paper authors for hire are in use for a couple decades now and they’ve become quite common place in universities and colleges. A lot of students use the service to assist them with their essays and papers since this https://payforessay.net/ provides them a little more freedom to be creative and to be able to best essay writing service write on their own. They may not have all the best essay writing service time in the entire world to sit down and compose their own essays, but essay writer a freelance writer for hire can help with essay essay writing service writing solutions that you might need. Whether you want someone to proofread your work or you will need some extra essay writing solutions, you’ll discover the best essay writing service available online and this article is going to show you how to find it.

essay writing company