seven

Medlemsförmåner 2023

Här ett litet axplock av medlemsförmåner.

När föreningen Kristianstad Väst startades hade vi ett 15 tal medlemmar. Till dags datum har vi vuxit till ca 90 anslutna företag. Därför kan vi nu med en helt annan kraft företräda er medlemmar i olika frågor som kan uppkomma i vår verksamhet.

Är du/ni av någon anledning i behov av hjälp – kontakta oss. Inom två veckor har du/ni en kontaktperson som tar upp era frågor i styrelsen.

En säkerhetsgrupp har bildats i nära samarbete med Securitas Sverige AB. Ett resultat av detta är att en patrullbil rullar i vårt område dygnet runt.

Föreningen har startat upp och sköter en helt ny hemsida www.kristianstadvast.se. Där hittar ni löpande information.

Besök oss gärna även på

facebook: Kristianstad Väst-Handels och företagarförening Instagram: kristianstad_vast

Via våra Månadsbrev från styrelsen informerar vi er våra medlemmar om aktuella frågor gällande till exempel – nybyggnation, vägarbeten och grönområden.

Inbjudan till digitala och fysiska möten angående angelägna företagsfrågor genomförs löpande. Varje månad anordnas intressemöten för nya medlemmar(se hemsidan)

Vi driver i nära samspel med Kristianstad kommun frågor om ett seriöst samarbete mellan C4, Kristianstad City och Kristianstad Väst för att uppnå ett enat ”Destination Kristianstad”

Det finns en arbetsgrupp för event och marknadsföring inom föreningen som redan genomfört viktiga event såsom ”Skördefest” och ”Jul på Härlöv”. Fler event är planerade på olika platser i föreningen.

Varje månad utges ”Tidningen Kristianstad Väst” som bladas i Kristianstadsbladet och når ut till alla

företag och hushåll i Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge kommuner ca 54 000 ex per gång.

I denna tidning har du som medlem en möjlighet att finnas med.

Detta är en del av vad vi inom företags- och handelsföreningen Kristianstad Väst kan genomföra tack vare din/er medverkan. Vi jobbar med hela vårt handelsområde Vilan, Härlöv, Vä och Ängamöllan.

Välkomna att kontakta oss om du har några idéer eller önskemål!

info@kristianstadsvast.se
Tipsa gärna andra företag om vårt medlemskap
Med vänlig hälsning från ett gäng engagerade företagare med framtidstro Styrelsen Kristianstad Väst