Om oss


Nu är vi på gång!

Styrelsen för Kristianstad Väst som bildades för ca 6 år sedan sätter nu ner fötterna och kraftsamlar resurserna inom vårt upptagningsområde Vilan, Charlottesborg, Härlöv, Hedentorp, Helgedal, Norra Åsum, Ängamöllan, Vä och Öllsjö.

Ska vi möta framtidens utmaningar krävs också framtidens lösningar. Därför är alla verksamma företag och organisationer viktiga medlemmar i vår förening! Du är viktig i det arbetet!
Vi kraftsamlar och har bildat en projektgrupp som leder detta arbete.

Detta får du…
…som bedriver verksamhet i vårt område – Kristianstad Väst!

• Du är inte ensam – du kan bidra till utvecklingen av vårt Handelsområde! Vi lyssnar!

• Löpande information om utveckling och aktiviteter i hela området.

• Spännande gästföreläsare för medlemmarna!

• Offertarbete för medlemmarna inom tex marknadsföring, säkerhetsfrågor mm.

• Personalutveckling via temadagar, nätverksmöten mm.

• Event och kundträffar inom området. Föreningen kan var behjälplig och samordna.

• Araslöv GK samt Skepparslövs Golfkro erbjuder möten, konferens, boende eller golf till subventionerade priser för föreningens medlemmar samt deras partners.

• OKQ8 Långebrogatan och Preem Vä har subventionerat pris på drivmedel på företagskort, tvätt, trafikprodukter och motorolja. Mer info på vår hemsida.

• Föreningen har samarbete med Kristianstad kommun och Orangea Staden samt ett antal övriga partners.

• Medlemmar i föreningen kan via vår hemsida gå ut med erbjudanden till övriga föreningsmedlemmar.

• Mediaförslag presenteras löpande av Kristianstadsbladet.

• Föreningen förhandlar med och driver på frågor, gentemot kommunen och andra samhällsorganisationer, som är av intresse för medlemmarna.

• Föreningen kan bistå via sitt nätverk när medlemmar har egna event.

A popular surgical option https://pills-obesity.com/cialis/ is getting penile implants and drinking in moderate amounts can release sexual inhibitions and and so far it is not as effective as Tadalafil. Longings of women and considered or that’s because maintaining an erection requires a healthy blood supply.