Medlemsinformation 2020-09-27


Medlemsinfo Kristianstad Väst 2020-09-27

Vi tänkte vi på detta sätt skulle vilja ge er en bild hur läget ser ut i vår nya företags-förening.

Vi har till idag ca 64 registrerade medlemmar så intresset har varit fantastiskt och vi uppfattar att det finns ytterligare ett tiotal företag som i princip lämnat klartecken till att bli medlemmar inom kort.

Våra större samarbetspartners:

• Kristianstad Kommun
• Kristianstadsbladet
• Sparbanken Skåne
• Orangea Staden
• Länsförsäkringar
• Svenska Handelsfastigheter
• Securitas

Dessa kommer alla att vara med och stödja vår verksamhet på ett eller annat sätt.

Vi jobbar med Jul på Härlöv och hoppas kunna genomföra det på ett bra sätt trots corona.

Securitas Kristianstad har börjat etablera sig med väktar-rondering i området.
Exakta tider och utformningen av trygghetsbevakningen håller Securitas på att undersöka samtidigt som dom söker en lokal för sin etablering.

Som ni noterat har vi inte ännu kallat till några andra fysiska medlems-träffar annat än rekryterings-mötena i små grupper då det med Corona-restriktioner inte anses lämpligt av styrelsen men vi planerar för fullt att kunna köra igång detta inom kort.

Det pågår också ett stort arbete där vi försöker få ihop en ny styrelse som bättre ska kunna representera vår nya förening än tidigare vilket vill säga att det är viktigt att vi får på plats representanter från service, tjänste och andra branscher som nu ingår i Kristianstad Väst.

I detta är vi i behov av namn och förslag ifrån er på personer som känner sig drivna att vara med i detta. Det är viktigt för föreningen att så många som möjligt är med och bidrar.

Till detta kommer också olika arbetsgrupper finnas som kommer att komma och gå och vara mer projekt-inriktade som exempel ”Trygghet och Säkerhet” som nu tillsammans med Securitas projektet lokalt i samverkan med styrelsen för Kristianstad Väst.

Dessa arbetsgrupper behöver också bemannas precis som olika projekt behöver identifieras och det är viktigt att vi får inspel från er medlemmar vad och vilka frågor som är viktiga för er.

Vi har hittat en stor gemensam nämnare för alla och det är att vi alla tycker att vi saknar information om vad som händer och kommer att hända på vårt område.

Här ser vi att vår förening kan fungera som kanal mellan våra medlemmar och främst kommunen och Svenska Handelsfastigheter. Dels är ni alltid välkomna att kontakta oss vid direkta frågor, men vi kommer också att jobba hårt på att anordna såväl informationsträffar på området som se till att hemsidan innehåller den senaste informationen.

Vi har också en plan om att inom kort kunna presentera en tjänst där vi i föreningen har en anställd som dagligen kommer att jobba med våra frågor så att föreningen blir drivkraftig och kan leverera till våra medlemmar. Detta kommer också att underlätta kontakten mellan föreningen och dess medlemmar.

Vi vill också informera att på vår nya hemsida som vi håller på att bygga upp kommer vi att lägga ut information när den dyker upp till exempel information från våra styrelse-möten, planerade träffar och andra aktiviteter.

Sist men inte minst vill vi be om lite förståelse för att vi inte för närvarande är så aktiva som ni kanske önskar men dels Corona-problematiken men framför allt vår vilja att göra det rätt och bra istället för snabbt gör att vi vill skynda lite långsamt.

Återigen vill vi betona vikten av att alla som vill och kan nu ställer upp och bidrar så vi får en förening med mycket för alla.

Styrelsen

When you’ve located the ideal man to work on your own research document, you will want to go over with essay checker free her or him what their editorial companies consist of.