seven

Inbjudan till informationsträff

Nu är vi på gång!

Styrelsen för Kristianstad Väst som bildades för ca 6 år sedan sätter nu ner fötterna och kraftsamlar resurserna inom vårt upp- tagningsområde Vilan, Charlottesborg, Härlöv, Hedentorp, Helgedal, Norra Åsum, Ängamöllan, Vä och Öllsjö. Ska vi möta framtidens utmaningar krävs också framtidens lös- ningar. Därför är alla verksamma företag viktiga medlemmar i vår förening! Du är viktig i det arbetet!

Inbjudan till informationsträff

Välkommen till ett spännande infomöte gällande framtiden i Kristianstad Väst! Vi är Kristianstad Väst – och vi hoppas att du blir en del av oss! Med medlemmar från Långebro till Vä kan vi bättre forma Vår Framtid! Vi ses på Conditori Boulevard på Karlsgatan 38 på Vilan för presentation, frågor och frukost! Välj när du kan komma enligt nedan datumförslag.